Σχεδιασμός Portal

Τι είναι ένα web portal

Το Web Portal είναι μια εξελιγμένη πλήρως παραμετροποιήσιμη ιστοσελίδα της οποίας όλα τα περιεχόμενα λειτουργίες και ιδιότητες μπορούμε μέσα από ένα πλούσιο διαχειριστικό περιβάλλον να το αλλάξουμε κατά περίσταση. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό μιας διαδικτυακής πύλης είναι ότι απευθύνεται σε ένα ευρύ και συνήθως εξειδικευμένα θεματικά κοινό με σκοπό τη πληρέστερη ενημέρωσή του.

Το web portal είναι μια ειδικά σχεδιασμένη ιστοσελίδα που συγκεντρώνει πληροφορίες από διάφορες πηγές με ένα ομοιόμορφο τρόπο. Συνήθως, κάθε πηγή πληροφοριών γίνεται σε ειδική περιοχή της σελίδας για την πιο ομαλή και οργανωμένη εμφάνιση των πληροφοριών. Συχνά, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει ποιες πληροφορίες θέλει να εμφανίζονται σε αυτόν.

Την κατασκευή web portal επιλέγουν πολλοί μεγάλοι όμιλοι και εταιρείες οι οποίες θέλουν να συγκεντρώνουν σε ένα χώρο το περιεχόμενο των διάφορων επιχειρήσεων τους (πχ. Όμιλος που συγκεντρώνει επιχειρήσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης όπως ένα κανάλι, περιοδικά και εφημερίδες).

Σε αυτά τα web portal, ο ρόλος του χρήστη σε έναν οργανισμό μπορεί να προσδιορίσει ποιο περιεχόμενο μπορεί να προστεθεί στο portal ή να διαγραφεί από το portal. Έτσι και οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να περιορίζονται από το εάν η πρόσβαση στο portal είναι από εξουσιοδοτημένο και πιστοποιημένο χρήστη (υπάλληλος, μέλος) ή από έναν ανώνυμο επισκέπτη.

 

Να σας βλέπουν από παντού!

Και από «παντού» εννοούμε από επιτραπέζιους υπολογιστές, laptops, netbooks, tablets και smartphones, smart tvs, smart glasses, smart watches, ότι είναι “smart”. Με άλλα λόγια, για να το πούμε και στη «γλώσσα» μας, να είναι το site “responsive”, δηλαδή να προσαρμόζεται η διάταξη του και το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην οθόνη ανάλογα με τις διαστάσεις και τις δυνατότητες της συσκευής του επισκέπτη. Φανταστείτε μόνο αυτό: η εποχή κατά την οποία τα πάντα θα γίνονται μέσα από κινητές συσκευές που συνδέονται στο internet δεν θα αργήσει.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!