Η απάντηση στην κρίση

Η απάντηση στην επιχειρηματική κρίση; Δημιουργία e-shop

  • Οι χαμηλότερες τιμές, η ευκολία αγορών και η δυνατότητα απόκτησης προϊόντων και υπηρεσιών που δεν είναι διαθέσιμα στην περιοχή τους είναι οι κύριοι λόγοι που ωθούν τα ελληνικά νοικοκυριά να πραγματοποιήσουν αγορές μέσω διαδικτύου.

 

by Harry Koulaouzidis